4

Marøygården

This is an example of a HTML caption with a link.

Om det har bodd mennesker på Marøy i forhistorisk tid, vet vi ikke. Men vi vet at øya har vært brukt til beiting i lange tider. Det kan vi se ved å gjøre et dypt snitt i jordsmonnet der det kommer til  syne svarte jordlag. Det tyder på brenning, en vanlig skjøtselmetode  i de gamle kystlyngheiene. Den første kjente  bosetning skjedde i 1809 da Anne og Thore Hansen fikk rett til “at oppføre sig et Huus paa den største af disse Øer, og derefter at oprydde og dyrke saa meget han formaar på begge Marøerne”. Ekteparet bygde gården på samme sted som du står nå. Den ble imidlertid betydelig utvidet i årenes løp.