2

Plommehagen

This is an example of a HTML caption with a link.

På Marøy ble det dyrket poteter, gras, grønnsaker, hageplanter, frukt og bær.  Mesteparten gikk til gårdens eget forbruk. Hageplantene ble dyrket for salg på Torget i Stavanger. Hele øya var inndelt i et stort antall teiger innegjerdet med steingjerder. Det ble gjort for å hindre at husdyra kom inn på dyrkingsteigene. Sør før området du nå står var jorda dyp og fruktbar og ble brukt til grønnsakdyrking. Og i bakken ned mot plommehagen ble det blant annet dyrket jordbær og tulipaner.