1850–1907

This is an example of a HTML caption with a link.

Peder Pandevig fikk kjøpe Digernes og begge Marøyene i 1850 da prestegårdsjorda på Storhaug ble solgt på auksjon. I 1868 ble Store Marøy skilt fra Digernes og fikk eget gards- og bruksnummer. Øya på i alt 120 dekar  var nå et selvstendig gardsbruk. Få år seinere i 1875 var øya eid av Ommund Andersen og hans familie. Denne familien som talte seks barn drev gårdbruket i over 30 år og holdt seg med tre kuer, 30 sauer og noen griser. I 1907 ble øya kjøpt at forretningsmenn i Stavanger blant andre slakter Idsøe i Verksgata. Øya blir nå drevet av forpakter.

Det opprinnelige våningshuset ble påbygd etter 1907. Slik så det ut i 1919.

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info