1958–1999 a

This is an example of a HTML caption with a link.

Bygningene på øya blir raskt revet eller brent. I 1960 kjøper Stavanger kommune Store Marøy tilbake fra Staten.  Noen år seinere blir den søndre delen av øya tilplantet med ca 5000 sitkagran og buskfuru. Samtidig får den lokale jakt- og fiskeforeningen tillatelse til å bruke øya til oppdrett av hare.  Det var ikke spesielt vellykket og tidlig på 80-tallet ble oppdrettsvirksomheten avsluttet.  En av byens kunstnere foreslo at det skulle bygges en kunstnerkoloni på øya, andre ønsket hyttebygging og noen foreslo en nudiststrand. Men det eneste som skjedde var at Marøy grodde sakte og sikkert igjen med einerkratt og lauvtrær. Marøy sett fra Breivig båthavn på 1940-tallet. Foto: Hasiv/Rogalands Avis

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info