1999– a

This is an example of a HTML caption with a link.

I 1999 utga Stavanger kommune og Ryfylke friluftsråd en skjøtselsplan for restaurering av det gamle kulturlandskapet med særlig vekt på kystlyngheia. Naturvernforbundet påtok seg dugnadsarbeidet og offentlige etater bidro med pengestøtte. I 2003 ble den nordøstre delen av lyngheia svidd, i 2007 den sørøstre delen. I 2003 gjenoppsto den gamle gårdsdammen og samtidig ble skader på brygge, nausttuft, gardsveg og havnehagegjerdet reparert.  De første villsauene kom til øya i 2004 og det er satt opp ca 700 meter med sauegjerder. Badebåten startet sine gratisseilinger sommeren 2008. I 2015 er to-tredjedeler av øya ryddet for skog og kratt. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info