Gårdsvegen fra nord til sør

This is an example of a HTML caption with a link.

Marøybonden har gjennom tidende verken hatt hest eller traktor. Men veg må en gård ha uansett. På Marøy kan du følge vegen (bildet) fra hovedbrygga i nord til gården midt på øya og videre sørover gjennom dagens granskog. Noen steder, som her,  er vegen markert med steinsetting, andre steder er vegen steinlødd. Den siste bonden hadde en langskaftet trillebåre i tre som ble brukt til å frakte utstyr, proviant og høy fra hesjene. Vegen var også god å ty til når husdyra skulle driftes fra det ene beite til det andre. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info