Steingjerder over alt

This is an example of a HTML caption with a link.

Etter over 50 år med gjengroing var Marøys mange steingjerder (bildet) forsvunnet i krattskogen. Nå kommer de igjen til syne. Her lengst i sør har vi så langt registrert tre teiger som har vært innegjerdet med stein. Den ene er Bjørkelunden, den andre er betydelig større og ligger vest for Bjørkelunden. Den tredje teigen har vi ”gjenoppdaget” vest for den største flyttblokken. Typisk for de fleste gjerdene er at de gjerdet inne et område med godt jordsmonn. Det tyder på at teigene ble brukt til dyrking av gras eller grønnsaker. Det var viktig for bonden å kunne høste nok grasfór slik at husdyra ble berget gjennom vinteren. Det er registrert over 2000 meter med steingjerder på Marøy. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info