Elsket og hatet

This is an example of a HTML caption with a link.

Bøndene jublet da staten på 1930-tallet ville kle kysten med skog. Den nord-amerikanske granplanten sitka (bildet) var spesielt utpekt siden treslaget tålte vind, salt  og mye nedbør bedre enn andre granplanter. Etter krigen skjøt plantingene av sitkagran for alvor fart. Sitkagranskogen på Marøy ble plantet i første halvdel av 1960-tallet, det samme skjedde på flere andre øyer i Stavanger.  Sitkagran vokser raskt, og setter frø etter bare 10 år.  Med sine tette bestander utkonkurrerer sitkgrana stedegen vegetasjon. Grana sprer seg også raskt til nye arealer. Sitkagran står derfor på Artsdatabankens svarteliste.  Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info