Få og små myrer

This is an example of a HTML caption with a link.

Andepytten har utløp i sør gjennom et rør som er plassert i en liten demning. Om du følger utløpet  østover vil du se flere fuktige partier (bildet), noen med typiske myrplanter.   Myrer er vanlige i kystlyngheia. På Marøy er det få av dem, siden øya er såpass kupert. Men om du leter vil du finne små myrpartier  som har sine egne plantesamfunn. Det er denne variasjonen i naturtyper som bidrar til det varierte artsmangfoldet – fugler, planter og insekter. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info