Gjengrodde Usken

This is an example of a HTML caption with a link.

Fra Andepytten kan du skue over øyene som ligger i øst. Nærmest er Usken (bildet) i Sandnes kommune. På 1960-tallet var hele nordsida av Usken en stor kystlynghei, vedlikeholdt av beitende dyr.  Men da opphørte beitebruken og arealet ble tilplantet med i hovedsak furu. Det fikk negative konsekvenser for hubroparet som hadde tilhold her. Vår største ugle må ha åpent lende for å jakte. Det fant den både på Marøy og Usken. På Marøy fant  den dessuten mat, servert av jakt- og fiskeforeningen som drev oppdrett av hare. Hareoppdrettet ble avsluttet på 1980-tallet, mens kaninene som det i perioder var svært manger av, ble borte rundt 2003. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info