Kystlynghei – truet naturtype

This is an example of a HTML caption with a link.

For 5000 år siden var kysten kledt av lauvskog. Vi er i yngre steinalder og veidemannen som levde av fangst, var i ferd med å bli bonde. Steinalderbonden begynte å rydde bort skogen for å få beiteland til husdyra. I jernalderen, for 2500 år siden, var skogene borte og lyngheiene (bildet) hadde overtatt. Lyngen, i første rekke røsslyng, er en eviggrønn, nøysom og næringsrik plante som gjorde at kystbøndene kunne holde dyra sine på beite gjennnom hele vinteren. Dette eldgamle kystkulturlandskapet begynte å gå ut av bruk for 100 år siden som en følge av modernisering av landbruket. I dag er kystlyngheiene en sterkt truet naturtype som myndighetene nå vil bevare ved økt bruk og skjøtsel. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info