Måkekolonien som forsvant

This is an example of a HTML caption with a link.

Litle Marøy (bildet) fikk status som naturreservat i 1982 på grunn av en stor hekkebestand av sjøfugler, i hovedsak ulike måkearter. På det meste talte hekkekolonien flere hundre individer av fiskemåke, gråmåke og sildemåke. Men bestanden kollapset på slutten av 1990-tallet, slike tilfellet har vært for flere hekkeholmer i Stavanger. I 2005 var det bare 8-10 hekkende par fiskemåke, og to år seinere var det helt slutt. Holmen på 38 dekar ble ryddet for skog og kratt i 2009 og 2010. Måkene har ikke kommet tilbake, men reservatbestemmelsene gjelder. Det vil si at det er ulovlig å gå i land fra 15.april til 1.august og at båter må holde seg 50 meter fra land i perioden. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

Annen info