Ursauen

This is an example of a HTML caption with a link.

Gammelnorsk sau (bildet), mest kjent som villsau, er en svært gammel sauetype. Rasen har beitet i kyst-Norge i minst 3000 år. Villsauen  er lettbeint og hurtig sammenlignet med annen sau. Den kan gå ute hele året og vedlikeholder den åpne lyngheia. Ulla er fin og varierer i farge fra nærmest hvit via grå og brune nyanser til nær sort. Søyene får ett til to lam og morsinstinktet er sterkt. Når hun etter fødsel slutter seg flokken blir  avkommet hennes også beskyttet. Alle værene og en god del av søyene utvikler horn. Villsauene har bevart sine opprinnelige instinkter, blant annet en god forsvarsevne mot rovdyr. Marøy har hatt regelmessig helårlig beiting av villsau siden 2004. Foto: Erik Thoring

Fakta om fuglen

Visste du...?

I slekt med

Annen info