Granskogens due

This is an example of a HTML caption with a link.

Sitkagranskogen er populær hos en rekke fugelarter. En av disse er ringdua (bildet) som har fått et oppsving i bestandene som følge av granplantingene. De tette granene er nemlig godt egnet til reirbygging og som skjul. Ringdua er lett gjenkjennelig med sin hvite halsflekk som har gitt arten navnet. Ringduas låt er ei femstavet  kurring med trykk på første stavinga: "co-co-coo, cåå-cåå...". Denne strofen blir repetert tre til fem ganger uten pause. Ringdua er planteeter og livretten er korn. Det er tvilsomt om ringdua hekker på Marøy, siden det er lite mat å finne der. Foto: Andreas Trepte