Kringvern for grana

This is an example of a HTML caption with a link.

Det er ikke tilfeldig at buskfuru (bildet) ble plantet på Marøy. De nøysomme og hardføre plantene som opprinnelig kommer fra Sør- og Mellom-Europa er et effektivt vern for sitkagrana. På Marøy vil du se at buskfuru vokser som en levegg på hele sørsida av granskogen. Buskfuru har ikke like lystette bestander som sitkagrana, men den har stort spredningspotensiale og er en trussel mot lyngheiene. Den fremmede planten kan bli opptil ti meter høy og klarer seg godt såvel på kysten som i høyfjellet. I motsetning til sitkgran har ikke buskfuru noen verdi som tømmer.  Buskfuru står på Artsdatabankens svarteliste. Foto: Erik Thoring